Over Poppodium B3

Over Poppodium B3

Wat is Poppodium B3?

B3 is het poppodium van Dijk en Waard! B3 is ontstaan uit de samenwerking tussen Podium De Koog en ’t Jeugdhuis. Sinds 2015 beschikt B3 over een prachtige locatie dat geheel is verbouwd door onze vrijwilligers. Door de brede programmering van live-concerten, dance-avonden en de samenwerking met Popschool Your Song heeft B3 een unieke positie in het culturele en uitgaanscircuit. De zaal heeft een capaciteit voor ongeveer 200 bezoekers. Naast deze activiteiten biedt B3 ook de mogelijkheid tot diverse opleidingen voor de vrijwilligers en het huren van de zaal.

B3 = muziek

B3 biedt alle ruimte aan popmuziek, zo vind je op het programma verschillende soorten artiesten en genres. B3 is ook het podium voor opkomend talent en dance-avonden voor (bijna) alle leeftijden. De stichting heeft een bestuur en in B3 werken gemiddeld 30 vrijwilligers. Er is geen betaalde staf of jeugd- en jongerenwerker.
Formeel bestaat B3 uit twee stichtingen:
  • Stichting Podium De Koog (vh De Koog): KvK 41238073
  • Stichting Beheer Beverplein 3 (vh ’t Jeugdhuis): KvK 41238456

Doelstellingen Poppodium B3:

Stichting Beheer Beverplein 3 (Beheer B3)

De stichting heeft ten doel: Het zonder winstoogmerk exploiteren en beheren van het de stichting in eigendom toebehorende onroerend goed. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  1. Het beheren en exploiteren van gemeenschapshuizen dorpshuizen, wijkcentra, jeugdgebouwen, en dergelijke:
  2. Het plegen van overleg en het samenwerken met andere instellingen en voorzieningen in verband met het hiervoor vermelde;
  3. Hetgeen verder, in de ruimste zin, bevorderlijk kan zijn ter bereiking van het doel van de stichting

De stichting heeft geen winst oogmerk.

Stichting ter bevordering van pop- en podiumkunsten De Koog (Club B3)

De stichting heeft ten doel: Het bevorderen van pop- en podiumkunsten in Langedijk. De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door:

  1. het organiseren van diverse podiumactiviteiten
  2. voorwaarden te scheppen voor nieuw podiumtalent

en voorts door al hetgeen met een en ander verband houdt in de ruimste zin van het woord. De stichting beoogt niet het behalen van winst.

Bestuur Poppodium B3

Het bestuur van B3 is als volgt samengesteld:
  • Auke Zeijlstra, voorzitter: programmering, PR & marketing
  • Hugo van Arem, bestuurslid: horeca, techniek & zaalverhuur
  • Wim Honig, penningmeester: financiën, sponsoring & techniek

Je kunt het bestuur van B3 bereiken via e-mail op info@poppodiumb3.nl of via het contactformulier.

Beloningsbeleid Bestuur Poppodium B3:

De bestuursleden van B3 ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Vrijwilligers Poppodium B3

B3 draait geheel op vrijwilligers, het werken met vrijwilligers geeft B3 een specifiek karakter. Of ze nou in de garderobe werken, bij het licht of geluid of achter de draaitafel staan: passie voor muziek is wat al onze vrijwilligers drijft. Het podium van B3 speelt ook een rol bij het ontwikkelen van talent in de regio. Lokale bands en DJ’s kunnen o.a. podiumervaring opdoen.

Zaal Poppodium B3

In de zaal van B3 vinden alle evenementen plaats. De zaal van B3 is ingericht om alle activiteiten te kunnen faciliteren en B3 beschikt over de appartuur voor diverse concerten, feesten, cd-releases en festivals. Het podium is in een handomdraai om te toveren, waardoor de zaal geschikt is diverse optredens en voorstellingen.

Contact Poppodium B3

Natuurlijk ben je welkom om een keer een kijkje te komen nemen in B3. Mocht je geïnteresseerd zijn om een avond voor jongeren te organiseren, te helpen als vrijwilliger of gebruik te maken van de zaal? Neem gerust contact met ons op of kom eens langs!

Poppodium B3

Beverplein 3
1834 GS Sint Pancras
T 072-8887390