Huisregels Poppodium B3

Huisregels Poppodium B3

In onderstaand reglement vindt je de huisregels die in Poppodium B3 gelden. Je bent verplicht je aan deze regels te houden. Overtreding van enige huisregel van wettelijke aard kan onmiddellijk en zonder aanzien des persoons aan de politie worden gemeld. De directie behoudt te allen tijde het recht voor om de toegang te ontzeggen, zonder restitutie van entreegeld.

Wat zijn de huisregels van Poppodium B3?

 1. Zonder geldig entreebewijs wordt geen toegang verleend. Bij het entreebewijs is een lidmaatschap verplicht, tenzij anders vermeld. Met jouw lidmaatschapsbijdrage steun je onze programma’s en doelstellingen. Je krijgt toegang tot onze programma’s. Het lidmaatschap is verkrijgbaar bij aankoop van een ticket en aan de kassa van B3.
 2. Bezoekers jonger dan 14 jaar hebben geen toegang tot concerten in B3, tenzij onder begeleiding van een volwassene (18+) die zich kan legitimeren.
 3. De minimum leeftijd bij concerten is 14 jaar, bij dance activiteiten en ander nachtprogramma’s is de minimum leeftijd 16 jaar, tenzij anders vermeld.
 4. B3 schenkt geen alcoholische dranken onder de 18 jaar.
 5. De directie van B3 behoudt zich het recht voor om bezoekers te verzoeken zich te legitimeren.
 6. B3 hanteert een zero-tolerance beleid. Het in bezit hebben van soft- en harddrugs is niet toegestaan en bij constatering kan de toegang worden ontzegd, dan wel de politie worden ingeschakeld.
 7. Het gebruiken of dragen van voorwerpen die als wapens en/of gevaarlijk worden aangemerkt is ten strengste verboden.
 8. Het is verboden in of om B3 goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling.
 9. De directie behoudt zich het recht voor bij vermoedens van samenscholing, de samenscholers direct de toegang te ontzeggen.
 10. Er kan zich een mogelijkheid voordoen dat jij je moet laten onderwerpen aan een controle. Deze controle is verplicht en ingesteld om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen.
 11. Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, vernielingen en geweld, in welke vorm dan ook, worden absoluut niet getolereerd.
 12. Openbare dronkenschap of het duidelijk onder invloed zijn van andere middelen wordt niet getolereerd.
 13. Het meenemen van eigen consumpties is verboden.
 14. Het is verboden eigendommen van B3 mee te nemen naar buiten, inclusief restanten van voedsel en dranken.
 15. B3 kent een promotiebeleid, zonder toestemming vooraf mogen er geen promotieactiviteiten plaatsvinden.
 16. Zonder toestemming vooraf is het niet toegestaan om in B3 te fotograferen, video- en/of geluidsopnames te maken.
 17. B3 is rookvrij. Roken buiten de daarvoor aangewezen ruimte kan leiden tot directe uitzetting en een eventuele (tijdelijke) ontzegging. Ook het gebruik van een e-sigaret (dampen) is niet is toegestaan binnen Poppodium B3. B3 zal te allen tijde de eventuele boetes verhalen op de overtreder in kwestie.
 18. Stagediven en crowdsurfen is verboden in B3.
 19. Klachten dienen direct na het ontstaan hiervan aan bedrijfsleiding gemeld te worden (uiterlijk binnen 2 dagen). Zo niet, dan worden klachten niet meer in behandeling genomen.
 20. Instructies van het personeel dienen in het belang van uw eigen veiligheid onmiddellijk opgevolgd te worden.
 21. Je dient jouw voertuig/fiets zodanig op de aangegeven plaatsen te parkeren zodat derden geen overlast wordt aangedaan. Indien jij je zich hieraan niet houdt loop je het risico dat jouw voertuig wordt verwijderd. Bezorg onze buren bij het in- en uitgaan geen overlast.
 22. Het gebruik van de garderobe is verplicht en gebeurt op eigen risico. Bij dans- en dance avonden is het tevens verplicht tassen af te geven bij de garderobe. Het is niet toegestaan deze mee de zaal in te nemen. Schade of verlies van in bewaring gegeven items en / of inhoud wordt niet vergoed door B3 tenzij dit aantoonbaar is gebeurd door opzet of grove nalatigheid van B3 of haar medewerkers. Zonder ontvangstbewijs worden geen items geretourneerd.
 23. In B3 wordt meer dan 85 decibel aan geluid geproduceerd. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele nadelige gevolgen die mogelijk kunnen ontstaan. B3 adviseert het gebruik van oordopjes.
 24. Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel sanitair gebruik. Verblijf om andere redenen is dus niet toegestaan.
 25. Dieren worden niet toegelaten.
 26. In B3 betaal je consumpties met munten. Deze munten zijn te koop bij onze muntenkassa. Gekochte munten nemen wij niet retour.

Algemene voorwaarden Poppodium B3

Poppodium B3 hanteert de algemene bezoekersvoorwaarden van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF).